Opprydning hos Publicis

Da tre av Norges største reklamebyråer, Kitchen, MSL og Starcom, gikk sammen for å danne Publicis, trengte de en nettside hvor de kunne vise seg som ett samlet byrå. Da de tok kontakt med oss hadde de allerede begynt prosessen – alt de trengte var litt hjelp til å samle design og innhold i et tydelig system.

Font
Font

HJEM          CASER           LESESTOFF          TJENESTER          KURS          OM OSS

Alle foto: Publicis

Alle tenker ulikt

Utfordring

Publicis hadde utarbeidet en visuell profil og flere utkast til nettsiden da Sommerfuglen kom på banen. De hadde mange idéer, men designet og antall effekter gjorde at nettsiden ble litt støyete og vanskelig å navigere for brukeren.

Ved å etablere et tydelig designsystem kan man få en stor nettside med variert innhold til å fremstå som helhetlig og profesjonell.

Innsikt og idé

Food craving, Mouth, Jaw, Ingredient, Cuisine, Recipe, Dish

Alle tenker ulikt

Løsning

Vi startet med å etablere en tydelig grid-struktur for nettsidens layout. Slik dannet vi et ryddigere uttrykk som kunne tones både opp og ned ved hjelp av bilder, video, illustrasjoner og effekter. I samarbeid med kunden fikk vi fastsatt et typografisk system for headinger, lenker og brødtekst, som gav kontinuitet på tvers av undersidene.

Vi brukte subtile animasjoner i Vev til å gjøre nettsiden dynamisk og levende. Det var likevel viktig å ikke overdrive mengde effekter da det viktigste med siden var å få Publicis sine arbeider til å skinne.

Da kunden var fornøyd med struktur og designsystem gikk vi videre til å utvikle en rekke kundecaser, artikler og undersider.

Font
Product, Font
Product, Sleeve, Cap, Font

Resultat

Til slutt satt Publicis igjen med et nettsideskjelett der layout, struktur og typografi hadde en rød trå på tvers av sider. Nå kunne brukere enkelt utforske byråets tidligere arbeider, kommunisert ut fra ett samlet byrå. Designet gav også kunden rom til å bygge videre på nettsiden i tiden fremover. Slik sto Publicis sine designere frie til å gi siden særpreg og et hint av den interne Publicis-personligheten.

Sommerfuglen Media

Material property, Black, Font

© 2023 - Sommerfuglen Media | Oslo

Sommerfuglen Media

Material property, Black, Font