Konkurransevilkår for Sommerfuglen Media AS

Adresse for kunde: Sandakerveien 138, 0484 Oslo

Org.nr: 920 595 251

Denne konkurransen er på ingen måte sponset av, administrert av eller assosiert med Instagram, Facebook eller annet sosialt nettverk. Deltakelsen og informasjonen du gir via deltakelse, blir behandlet bare av Sommerfuglen Media AS – ingen form for personlig informasjon vil bli utgitt til en tredjepart som følge av denne konkurransen.

Konkurransen vil være aktiv fra 1. desember 2018 – 23. desember 2018, sentraleuropeisk tid (GMT +1). Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å delta på konkurransen.

Konkurransens deltakere har ingen spesifikk aldersrestriksjoner eller restriksjoner for hvor deltakeren er lokalisert i verden.

Hvordan delta i konkurransen?

De som deltar på denne konkurransen, deltar via våre sosiale kanalers kommentarfelt. Konkurransen vil være basert på engasjement. Konkurransen går ut på at brukere av de sosiale kanalene kan tagge eller nevne personer som de selv velger ut for det engasjementet vi etterlyser i konkurransen. Premien er informert om på den sosiale kanalen.

Konkurransen er via våre sosiale kanaler og deltakere vil derfor stille med fullt navn ved deltakelse på konkurransen.

Deltakere er ikke tvunget til å dele konkurransen eller tvunget til å nevne andre personer for å delta i konkurransen. Disse typer engasjement er opp til hver enkelt deltaker.

Hvordan trekker vi en vinner?

Vi vil trekke flere vinnere i løpet av konkurranseperioden.

Vi trekker vinner ut fra hvem som har blitt nevnt av venner i denne konkurranseperioden.

Vinnere vil bli annonsert gjennom vår sosiale kanal samme dag som trekningen. Vi kontakter vinnere via vår sosiale kanal, eller oppfordrer vinnerne til å kontakte oss for å bli enige om hvor og når premien mottas.

Ingen form for avgift eller kjøp er knyttet til deltakelse av konkurransen. Vinnere er ikke ansvarlig for noen kostnader for utsending eller bruk av premie.