Den gangen vi hjalp Hagal i gang

Hagal hadde produktet på plass, men manglet et ansikt utad. Det kunne vi hjelpe dem med.

Utsnitt fra brand manual

Utfordring

Hagal – en norsk tech-startup som lager smarte, grønne løsninger for energisparing – trengte hjelp til å komme seg opp av startgropa. De hadde et produkt, et navn og en logo, men hadde behov for å ta merkevaren et skritt videre. Først og frem ønsket de å skape en identitet utad.

Innsikt

Startup-selskaper trenger to ting: investorer og kunder. 

De to gruppene tiltrekkes ofte av verdiene til selskapet. Investorer og kunder innenfor dette segmentet følger trender og hva som blir viktig i fremtiden.

Idé

Skape et univers for Hagal som enkelt og raskt kunne fortelle hvem Hagal er, hva de tilbyr og hva de står for. Med andre ord, en arena for Hagal til å bygge merkevare.

Strategi og løsning

Vi mente at Hagal først og fremst trengte en nettside for å formidle verdiene til selskapet og som fortalte om produktet på en forståelig og enkel måte. 

Hagal trengte en stemme som kunne formidle det relativt komplekse produktet på en jordnær og enkel måte. Vi begynte derfor med å utvikle Hagal sin “tone of voice”, og vi fant frem til et språk som kunne jekkes ned slik at det satte mottakerens – menneskets – behov først, og ikke selskapet; en stemme som var folkelig, ærlig og leken.

I den visuelle identiteten gikk vi for en ren og enkel fargepalett med utgangspunkt i logoens grønnfarge. Den ble supplert med nyanser i lys grønn, grå og kremhvit. Dette for å bygge på Hagals kjerneverdier: “mennesket og planeten først”. 

For å få frem miljøaspektet og betydningen av navnet Hagal (navnet på runesymbolet som symboliserer naturens krefter) valgte vi å supplere nettsiden med skogs- og landskapsbilder. Dette bidro til å gi selskapet en mer organisk og miljørettet profil (fremfor forretningspreget) som var i tråd med verdiene deres.

På strukturelt nivå valgte vi å holde nettsiden så enkel som mulig. Dette innebar å kutte informasjonsmengden ned til beinet og holde antall undersider til et minimum. Dette gjorde vi for å få en stilren nettside med et grønt uttrykk og et folkelig språk. Helt i tråd med det Hagal står for.