Den gangen vi hjalp til å redde verden

Gründeren bak Advent for Alle hadde klart å samle 24 veldedige organisasjoner i én og samme julekalender. Problemet var bare å få kalenderen laget. 

Utfordring

Gründeren bak Advent for Alle hadde klart å samle 24 veldedige organisasjoner i én julekalender, der mesteparten av inntektene skulle gå til organisasjonene. Det var to store utfordringer her:

  • Skaffe nok penger til å få kalenderen produsert og distribuert. 
  • Få folk til å kjøpe kalenderen.

Idé

Skape solidaritet blant det norske folk i sosiale medier.

Strategi

Skape en crowdfunding-kampanje for å øke kjennskap til Advent for Alle som merkevare og få folk til å snakke om julekalenderen, og promotere innsamlingen gjennom engasjerende innhold i egne kanaler.

Løsning

Det første vi gjorde, var å bygge nettside og kanaler på Facebook og Instagram slik at vi kunne kommunisere med folk. Deretter satte vi opp en innsamlingsaksjon på bidra.no og promoterte innsamlingen på nettsiden og i de sosiale kanalene. 

Vi skapte dialog og engasjement ved å være helt åpne om hva pengene gikk til, og vi brukte helt konkrete eksempler.

Vi skrev også artikler og hjalp til med å skape pressedekning rundt gründeren og selskapet, blant annet i D2 og DNB Nyheter.

Resultat

I løpet av noen få uker hadde vi samlet inn 200 000 kr gjennom crowdfunding, slik at kalenderen kunne bli en realitet. Før første advent i 2019 hadde vi klart å samle inn hele 520 800 kroner.

Rosinen i pølsa: Vi solgte 2 170 kalendere og kunne gi mer enn en halv million kroner tilbake til de som trenger det aller mest <3