Den gangen vi skrev historien om Café Cathedral

Bygget som Café Cathedral holder til i, har stått lenge og vært gjennom mye. Ville vi klare å fortelle en 150 år lang historie på kun 300 ord?

Utfordring

Café Cathedral åpnet dørene i 2001, i de gamle basarhallene i Kirkeristen, midt i Oslo. Restauranten har stort sett livnært seg på å huke tak i utenlandsturister som passerer gjennom Karl Johan. 

Så kom koronaen, og turistene ble hjemme. Nå måtte restauranten tiltrekke seg osloborgere. Men hvordan går man fra å være en turistattraksjon til å bli en nabolagsrestaurant?

Idé

Idéen gikk blant annet ut på å på knytte restauranten opp mot områdets og byggets historie. På den måten ville osloborgere forhåpentligvis føle en sterkere tilknytning til stedet.

Løsning

I tillegg til ny meny og nettside ønsket Café Cathedral en tekst som kunne skape denne tilknytningen. Løsningen ble en ny om oss-tekst til nettsiden, som oppsummerte byggets historie fra det fungerte som boder og basarer, via diverse disputter om riving og freding, til restaurering i tråd med arkitektens visjon.

Resultat

Med den nye menyen og nettsiden, med historien som en sentral bestanddel, har Café Cathedral inntatt en ny posisjon i Karl Johan. Posisjonen som en stolt nabolagsrestaurant for osloborgere, med stor respekt for historien den forvalter og byen den serverer.

Les historien om Café Cathedral.