SoMe Days 2018 #somed2018 – Day 2

Mange har mye å si om Facebook markedsføring

«Facebook er dødt!» roper en foredragsholder i det innledende foredraget denne dagen. Bare timen senere viser markedsdirektøren i et av landets største finansinstitusjoner hvordan de har klart å gjort et ellers tørt tema til interessant innhold gjennom nettopp Facebook. Men de har begge gode poeng. Et av poengene er at ulikt innhold bør publiseres på ulike kanaler, og at ulike kanaler har ulik grad av viktighet for ulike bedrifter. Derfor bør vi ikke konkludere med at Facebook markedsføring er verken dødt eller en oppskrift for suksess.

Ulikt innhold bør publiseres på ulike kanaler

Endringer i 2018 og hvordan dette påvirkere markedsførere.

Én viktig ting er det riktignok viktig å være oppmerksom på når det kommer til markedsføring på Facebook i 2018; 11. januar 2018 meddelte Mark Zuckerberg at Facebook sine algoritmer vil prioritere aktivitet fra venner og bekjente i større grad enn aktivitet fra bedrifter. Noe som selvfølgelig er et stort setback for oss markedsførere. Det blir dermed vanskeligere å få stor synlighet for bedrifter. Idèn bak er forståelig; tiden brukt på Facebook skal være mer verdifull og opplevelsen for brukere skal forbedres. Facebook velger altså å nedprioritere bedrifter for å bedre brukeropplevelsen. Dette gjør at mange tar noen runder med seg selv: «Er virkelig annonseringen fra min bedrift så kjedelig?», «synes ikke folk vårt innhold er så spennende likevel?», «Hadde de bare sett hva vi tilbyr så hadde de vært interessert!». Som markedsførere på digitale flater er det på mange måter vår jobb å finne smutthullene og jobbe oss rundt disse hindringene. Her er nettopp innhold et nøkkelord. Facebook endrer algoritmene for at det innholdet brukerne leser, skal være mer interessant for den enkelte. Folkens, dette peker oss i en relativt tydelig retning. Vi må skape bedre innhold. Du kan ikke lenger rope «løp og kjøp», men du må fortelle følgere en interessant historie. Snakk med dem og ikke til dem. Gjør det som folk vil, ikke slik som du selv vil. Det skal også vektlegges at det ikke er opp til deg å definere hva som er godt innhold, men det er opp til målgruppen. By på deg selv og hør på den betalende kunden. Mange fremhever videoer og livestream-funksjonen til Facebook som mer relevante enn før. Kontroll og testing er minst like viktig. Har du ikke en oversikt over hva som fungerer, hvordan kan du da legge en god strategi?

En ting er sikkert; digital markedsføring krever tid og grundighet.

//Odin Teigland

Odin Teigland

Odin Teigland